Daarom.com heeft een duidelijke focus; de creatie van waarde voor opdrachtgevers en diens afnemers. Bijdrage aan de waardepropositie van uw onderneming. Door het vormgeven en het ontwikkelen van die fraaie, doeltreffende website, webshop en apps. Door resultaat gedreven online marketing, door bij te dragen aan de ontwikkeling van content en merkverhalen. De centrale uitgangspunten; innovatie brengt voorsprong en waardecreatie versterkt de concurrentiepositie.  Daarvoor worden moderne methodieken omarmt als Lean, Agile en Design Thinking.

Lean – Innovatiemethodiek

Lean is een filosofie die vooral binnen startups wordt gehanteerd. Doel is met beperkte middelen, snel een geloofwaardig product of dienst op de markt te brengen. Dit initiële product, ook wel MVP wat staat voor Minimum Viable Product, zal enerzijds moeten aantonen dat er voldoende markt is voor dit product. Anderzijds kan de snelheid, time to market essentieel zijn om een markt te winnen, zodat de concurrentie op een achterstand gezet kan worden. Deze combinatie kan een interessante uitdaging vormen om te komen tot ’the next big thing’. Facebook heeft in zijn eerste levensjaren het credo gehanteerd ‘Done is better than perfect‘ en ook ‘Move fast and break things’. Dit om de snelheid van updates en daarmee de voorsprong op de concurrentie te maximaliseren.

Lean en Agile zijn een perfect combinatie van consument gericht ontwikkelen, iteratief verbeteren, continue updates, gedeelde verantwoordelijkheid en zelfsturende teams. Er is een Lean Meetup groep, die geregeld bijeen komt om deze ideeën en cases te bespreken.

Agile – productontwikkeling en projectmanagement

Agile is een methodiek, een werkwijze, een verzameling methodes en principes, die productontwikkeling versnelt en projectmanagement succesvol maakt. De organisatie wordt wendbaarder en meer sensitief in de vertaling van de wensen van de klant.  Het breekt grote, complexe projecten op in kleine haalbare stapjes, die stuk voor stuk opgepakt worden in ‘sprints’. Veel ‘iteraties’ om sneller te komen tot steeds betere producten en diensten. Zelfsturende teams werken samen om elk activiteit af te ronden. Er is dan ook geen manager die het team bestuurt, wel is er een ‘product owner’ die de werkzaamheden en prioriteiten inventariseert. Gezamenlijk wordt de roadmap bepaald en gezamenlijk worden de stappen gemaakt en afgerond. Op deze manier is van een ieder de betrokkenheid maximaal en wordt continu gewerkt aan betere producten en diensten. De planning laat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, die de prioriteiten verleggen. Dat maakt een Agile team wendbaar en ‘lenig’. Wat de letterlijke vertaling is van Agile. De methodiek kwam in 2001 tot leven met het vastleggen van het Agile manifesto. Binnen marketing wordt Agile ook steeds meer toegepast.

Agile kent verschillende stromingen waarvan Scrum de bekendste is. Er zijn ook ondermeer KanBan, XP, SixSigma. Een van de bekendste voorbeelden van een organisatie die Agile (Scrum & KanBan) werkt is Spotify. De volgende filmpjes zijn op dit gebied erg inspirerend.

en deel twee:

Agile is niet alleen geschikt voor start-ups en kleine ondernemingen. Ook de ING bank is Agile gaan werken. Ook ING publiceerde een video over haar overtuiging op het gebied van Agile werken:

https://youtu.be/NcB0ZKWAPA0

Ook grote organisaties die gewend zijn projectmatig te werken, met een Project Management Office (PMO) beginnen Agile te omarmen. Vooruitstrevend detacheerder WIN PMO biedt ondersteuning voor die organisatie’s die met een Agile PMO aan de slag willen. Agile Holland organiseert geregeld meetups met verschillende onderwerpen rondom Agile.

Design Thinking – Customer focus

Design Thinking kent een groeiende populariteit. Het is een stroming die zich met name richt op de doelgroep en het aanbod; Persona’s en de customer journey. Elk contactmoment, ook wel touchpoint, wordt hierbij in kaart gebracht om na te gaan of hier verbetering van product of dienst mogelijk is. Vooral in de eerste fase, van empatie naar definitie en oplossinggericht denken voegt Design Thinking waarde toe. Onderstaande afbeelding komt van interaction-design.org

design thinking flow

Design Thinking workflow

Het ontwerp, design, van een product is al vele tientallen jaren van groot belang voor de populariteit ervan. Design Thinking richt zich ook op dienstverlening. De consument wordt steeds veeleisender en de concurrentie steeds groter, ook dienstverlening moet zich dus richting op een optimale gebruikservaring. Service Design maakt een dienst, danwel de customer journey en touchpoints visueel. Daardoor kan elk onderdeel worden vanuit een design gedacht worden geoptimaliseerd. De dienstverlening zal daardoor beter aansluiten op de wensen van de klant. Empathie voor de gebruiker is dan ook het startpunt van de Design Thinking filosofie. Lees ook het HBR artikel ‘competing on customer journey’s‘ voor waardevolle inzichten in dit gedachtegoed.

Leuk is dat Nederland een voortrekkersrol heeft binnen Design Thinking met organisatie’s als de Design Thinkers GroupDesign thinkers Academy en DT Center. Er is ook een leuke meetup over dit onderwerp.

Ook hier kan Agile en Lean bijdrage aan een snellere verwezenlijking van de learnings en visie uit Design Thinking. De prototype en testfase kunnen vanuit Agile en Lean methodieken verder geoptimaliseerd worden.

Pak de voorsprong, maximaliseer waardecreatie

Inspirerende filosofieën die een gezamenlijk doel dienen; de optimale waarde creëren voor organisatie en diens afnemer. Met een maximale efficiency en een zo kort mogelijke time to market. De winnaars in de ‘digital age’ zijn die organisaties die het meest wendbaar en marktgericht zijn. Het meest Agile, met maximale empathie voor de klantbeleving. Genoemde methodieken staan daarvoor aan de basis! Omarm ze ook en pak het succes in een wereld die steeds sneller ontwikkeld. Volg ook onze Twitter feed rondom deze topics.